Over mijn praktijk – Huisartspraktijk Vromen – De Bilt
Huisartspraktijk Vromen
De beste zorg,
dicht bij huis

Welkom bij Huisartspraktijk Vromen

Ruim 20 jaar ben ik met veel passie en plezier huisarts in de gemeente De Bilt en Bilthoven. Graag neem ik de tijd voor uw vraag of klacht. Met persoonlijke aandacht voor alles wat met uw gezondheid en ziekte te maken heeft, zoek ik samen met u naar een oplossing. Lees hier meer

Over mijn praktijk

Huisartspraktijk Vromen is gevestigd in het Gezondheidscentrum De Bilt, onder één dak met nog twee andere huisartsenpraktijken. Mijn praktijk is een ‘solopraktijk’. Dat betekent dat u mij als vaste huisarts heeft. Zo leer ik u goed kennen en u mij. Dat vind ik belangrijk, voor goede en persoonlijke zorg. Dr. dhr. van Gorp en Dr. mevrouw M. Nijman zijn op donderdag en vrijdag mijn vaste waarnemers. Binnen het Gezondheidscentrum werken we samen met de gespecialiseerde praktijkondersteuners, fysiotherapie, welzijnswerk en apotheek.

Afspraak maken

Voor een afspraak voor het spreekuur kunt u bellen tussen 8.00 en 17.00 uur naar ons nummer: (030) 220 00 59. U krijgt dan een assistente aan de lijn. Zij vraagt naar uw klacht, biedt informatie en kan uw afspraak inplannen. U kunt ook 24 uur per dag een afspraak online inplannen via ons patiëntenportaal.

Tijdens mijn vakanties is de praktijk gesloten. Voor zaken die niet kunnen wachten en herhaalmedicatie kunt u dan terecht bij huisartsenpraktijk De Back en De Jong (030 220 22 50).

Bij spoed

Bel bij spoedgevallen ons nummer: (030) 220 00 59 en kies 1 in het keuzemenu. Lukt dit niet en is de situatie dringend? Bel dan 112.

Telefonisch spreekuur

U kunt ook een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur (meestal tussen 11.00 en 12.00 uur). Daarvoor belt u dan ’s morgen voor 10.00 uur de assistente, zij plant de terugbelafspraak in. Het telefonisch spreekuur is er voor uitslagen van onderzoeken, voor kortere vragen of meldingen en voor een eerste advies waarvoor geen lichamelijk onderzoek nodig is.

Huisbezoek

Als u niet naar de praktijk kunt komen is een huisbezoek mogelijk. U kunt dit overleggen met de assistente.

Spreekuur doktersassistentes

De assistente, die ik ‘deel’ met huisartsenpraktijk De Back en De Jong, staan u graag te woord en houden een eigen spreekuur. U kunt daar, op afspraak, terecht voor:

 • bloeddruk- of suikercontrole
 • wrattenbehandeling
 • het verbinden van wonden of verwijderen van hechtingen
 • oren uitspuiten
 • het tapen van enkels
 • urineonderzoek, zwangerschapstest en soa-testen
 • uitstrijkjes (bevolkingsonderzoek).

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten voor 13.00 uur aangevraagd kunt u na 2 werkdagen afhalen bij de apotheek. Herhaalrecepten na 13.00 uur aangevraagd kunt u naar 3 werkdagen afhalen.

Herhaalrecepten kunt u op verschillende manieren aanvragen:

 • Online via het patiëntenportaal, bij de receptservice;
 • Telefonisch (24 uur per dag). Via ons nummer (030) 220 22 50 kiest u 2 in het menu en spreekt uw bestelling in.
 • Mondeling, bij de assistente aan de balie, alleen vóór 12.30 uur.
 • Via het receptenbakje in de hal. U legt daar de verpakking of etiketten in.

Vraag op tijd een herhaalrecept. Heeft u het medicijn nog dezelfde dag nodig? Vermeldt u dat dan bij uw aanvraag of overleg met de assistente.

Huisarts in opleiding

Onze praktijk biedt huisartsen-in-opleiding graag de gelegenheid hun stages te lopen. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de eigen huisarts en krijgen goede begeleiding. De assistente kan u vragen of ze uw afspraak bij de huisarts-in-opleiding mag inplannen. U kunt ook altijd weigeren.

Wetenschappelijk onderzoek

Om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek leveren we gegevens aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Patiëntgegevens worden daarvoor eerst ‘onherkenbaar’ gemaakt zodat geen naam of adres bekend wordt. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt, kunt u dat telefonisch of schriftelijk melden aan de assistentes.

Beroepsgeheim

Huisartsen en doktersassistentes hebben geheimhoudingsplicht en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens. U leest hier meer over in het privacyreglement van Stichting Gezondheidscentrum De Bilt.

Nieuwe inschrijving

Nieuw bij huisartspraktijk Vromen? Dan vragen we uw vorige huisarts uw medische gegevens aan ons te sturen. De relevenate gegevens zetten we dan in onze computer. Belangrijke gegevens worden ook nog in ons archief bewaard.

Kosten

Wij declareren alle kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekering. Huisartskosten vallen niet onder uw verplichte eigen risico. Als u een vrijwillig eigen risico heeft, betaalt u de consulten wel zelf. De verzekering regelt de betaling dan met u.
Een zorgverzekering is wettelijk verplicht. Voor patiënten die toch niet zijn verzekerd, ontvangen wij geen vergoeding. De kosten moeten dan contant betaald worden.

Klachten

Heeft u een klacht over een van ons of over uw behandeling? Dan vragen wij u die met ons te bespreken. Of meldt uw klacht bij het Gezondheidscentrum De Bilt: zie hiervoor de klachtenregeling.