Praktijkinformatie – Huisartspraktijk Vromen – De Bilt
Huisartspraktijk Vromen
De beste zorg,
dicht bij huis
Lees meer over Gezondheidscentra de Bilt

Welkom bij Huisartspraktijk Vromen

Ruim 20 jaar ben ik met veel passie en plezier huisarts in de gemeente De Bilt en Bilthoven. Graag neem ik de tijd voor uw vraag of klacht. Met persoonlijke aandacht voor alles wat met uw gezondheid en ziekte te maken heeft, zoek ik samen met u naar een oplossing. Lees hier meer

Praktijkinformatie

De huisartenprakijk van huisarts Dhr. L.G. Vromen, is een onderdeel van Huisartsenpraktijk Rinnebeek.
De huisartspraktijk Rinnebeek bestaat uit twee huisartspraktijken. De praktijk van huisartsen Mw. L. de Back en dhr. A.J. de Jong is tevens gevestigd in het pand.

Bereikbaarheid

U kunt de praktijkassistentes bellen voor een afspraak tussen 8.00 en 17.00 uur.

Tel: (030) 220 00 59

Aanwezigheid

Dhr. L.G. Vromen: maandag tot en met donderdag.  Mw. M. Nijman (duurwaarnemer): vrijdag

 

Praktijkassistentes

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • herhaalrecepten
 • het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urineonderzoek
 • soatesten
 • suiker- en Hb-controle,
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • tapen van de enkels
 • verstrekken van informatiefolders

Opleiding

In onze huisartsenpraktijk lopen regelmatig geneeskunde studenten en aankomende huisartsen stage: coassistenten en aios.
Een coassistent is een vijfdejaars medisch student die praktijkstages moet doen voordat zij of hij de artsenbul krijgt. Gedurende zes weken lopen ze stage in de huisartsenpraktijk.
Na het behalen van het artsdiploma moet een aanstaande huisarts (aios) drie jaar stage lopen in een huisartsenpraktijk.
De aios verricht zelfstandig alle werkzaamheden die van een huisarts verwacht worden. Aan het eind van elke werkdag worden in een nagesprek tussen de huisarts en de aios alle verrichtingen van die dag onder de loep genomen. De assistente kan u vragen van het spreekuur van de aios gebruik te maken. Uiteraard kunt u dat weigeren. De aios heeft natuurlijk dezelfde geheimhoudingsplicht als uw huisarts.

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u op verschillende manieren aanvragen:

 • Via de online receptservice via het patiëntenportaal.
 • Inspreken op de receptenlijn (24 uur per dag), ☎ (030) 220 00 59, keuze 2. Herhaalrecepten die voor 13.00 uur zijn ingesproken, kunnen de volgende werkdag na 15.00 uur bij de apotheek worden opgehaald.
  Herhaalrecepten die na 13.00 uur zijn ingesproken kunnen na 2 werkdagen bij de apotheek worden opgehaald.
 • Bij de assistente, uitsluitend vóór 12.30 uur
 • Verpakking c.q. etiketten in het receptenbakje in de hal neerleggen. Als u ze voor 10.00 uur inlevert, kunt u de medicijnen de volgende dag na 15.00 uur afhalen bij uw apotheek.

Om het herhalen en ophalen van chronische medicatie makkelijker te maken, raden wij u aan de medicatie enkele dagen voor u de laatste tablet gebruikt aan te vragen. De apotheek heeft voor herhaalmedicatie meestal 24 uur nodig om het klaar te maken. Sommige geneesmiddelen moeten besteld worden. Indien uw medicatie volledig opgebruikt is, kunt u dit bij de assistente aangeven en zullen we uiteraard zorgen dat u het dezelfde dag (indien mogelijk) nog kunt ophalen. Medicijnen die direct nodig zijn (antibiotica of een voor u nieuw medicijn) worden zo snel mogelijk klaargemaakt en kunt u direct ophalen.

Kosten

Wij declareren alle kosten direct bij uw verzekering. De kosten (bezoek, visites, handelingen, abonnement) vallen niet onder het verplichte eigen risico. Als u een vrijwillig eigen risico heeft, dan zult u de consulten wel zelf moeten betalen. Verzekeringsmaatschappijen regelen de betaling dan met uzelf.

Niet verzekerd

Voor diegenen die zich ondanks de wettelijke plicht niet verzekerd hebben, zijn er geen afspraken gemaakt. Wij ontvangen in dat geval geen abonnementstarief voor u en de overige kosten moet u contant afrekenen.

Beroepsgeheim en ethiek

Wij gaan heel zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens inclusief uw medische gegevens. U leest hier meer over in het privacyreglement van de Gezondheidscentra De Bilt.

Als u zich aanmeldt bij onze huisartsenpraktijk willen we graag uw medische gegevens opvragen bij uw vorige huisarts. De relevante gegevens korten we in en zetten we in onze computer. Belangrijke gegevens worden ook nog in het archief bewaard. De gegevens die niet meer relevant zijn worden vernietigd.

Omdat de huisartsen van de Essenkamp en die van de Rinnebeek veel activiteiten gezamenlijk doen (bijvoorbeeld de praktijkondersteuning) hebben de huisartsen van beide locaties inzage in elkaars elektronische patiëntenbestand. Als u daar bezwaar tegen heeft, wilt u dan contact opnemen met de assistente.

Als u dan patiënt bij ons bent dan willen we uw gegevens graag beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Uw gegevens worden eerst zo bewerkt dat ze niet meer te herleiden zijn tot u en/of uw adres. Deze anonieme gegevens worden dan opgenomen in een bestand (database) van de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Als u bezwaar heeft tegen het opnemen van uw medische gegevens in de geanonimiseerde database dan kunt u dat telefonisch of schriftelijk melden aan de assistentes.

Klachten

Wij vragen u uw klacht over een huisarts, huisarts in opleiding of een doktersassistente eerst te melden bij de Gezondheidscentra De Bilt: zie klachtenregeling.